Lễ Hội Pow Wow Địa Hạt Rainier (1934-1992)

  • By Cassandra Tate
  • Posted 9/03/2010
  • HistoryLink.org Essay 9526
See Additional Media

Lễ Hội Pow Wow Địa Hạt Rainier của Seattle được thành lập vào năm 1934 là một lễ hội dã ngoại nguyên ngày trên khắp cộng đồng nhằm mục đích nâng đỡ tinh thần và khuyến khích sự liên kết trong thời kỳ Đại Suy Thoái. Giống như lễ hội Potlatch của trung tâm thành phố Seattle, hoạt động này bao gồm các yếu tố thương mại, niềm tự hào của công dân, sinh hoạt vui chơi cho gia đình, và những quan niệm sai về văn hóa của Thổ Dân Da Đỏ. Lễ hội Potlatch chấm dứt vào năm 1941, khi Hoa Kỳ bước vào Thế Chiến Thứ Nhì, nhưng lễ hội Pow Wow vẫn tiếp tục cho đến năm 1992 như một tấm gương phản chiếu bộ mặt thay đổi của cộng đồng và thế giới xung quanh. Ra đời giữa lúc khó khăn, lễ hội này đã mang lại thương vụ cho các cửa tiệm bán lẻ tại địa phương trong thập niên 1930; nhắc nhở lại các đề tài quân sự và lòng yêu nước trong thập niên 1940; thêm cuộc thi “gia đình đông nhất” trong Thời Kỳ Bùng Nổ Dân Số trong thập niên 1950; và bao gồm một “Cuộc Thi Các Ban Nhạc” vào thập niên 1960. Các cuộc thi hoa hậu áo tắm bị hủy bỏ để đáp lại lời than phiền của những người bênh vực quyền lợi của phụ nữ vào thập niên 1970. Hoàng hậu và các công chúa từ lễ hội Pow Wow không còn nữa vào khoảng cuối thập niên 1980. Lần cuối cùng lễ hội Pow Wow được tổ chức vào tháng Bảy năm 1991, có cuộc thi lipsync (hát nhép miệng) của trẻ em trong chương trình, cùng với chương trình “giải trí qua băng Karaoke.” Từ biến chuyển này sang biến chuyển khác, lễ hội Pow Wow đã duy trì được nét nổi bật nhất của mùa hè cho các thế hệ cư dân ở phía Nam Seattle.


Sources:

HistoryLink.org Online Encyclopedia of Washington State History, "Seattle’s Potlatch Bug" (by Lorraine McConaghy), http://www.historylink.org/ (accessed August 2004); "Picnic Is Planned for Southeast," Rainier District Times, May 3, 1934, p. 1; "Date Changed on All Southeast Picnic to July 15," Ibid., June 7, 1934, p. 1; "Local Picnic Prize Races Are Postponed," Ibid., July 19, 1934, p. 1; "South End Clubs Will Sponsor Picnic Sunday," Beacon Hill News, July 13, 1934, p. 1; "Pow-Wow Plans To Be Discussed at Outdoor Dinner," Rainier Valley Times, July 4, 1935, p. 1; "Grand Picnic For Community," Beacon Hill News, July 5, 1935, p. 1; "Outboards To Be Feature Of Pow-Wow," Rainier Valley Times, July 18, 1935, p. 1; "Rainier-Beacon Pow-Wow All Set with Free Coffee, Prizes and Boat Races," Ibid., August 1, 1935, p. 1; "Beacon-R.V. Pow-Wow All Set For Aug. 2," Ibid., July 16, 1936, p. 1; "Nag Race Will Be Highlight of Picnic Sunday,"Ibid., July 30, 1936, p. 1; "Prize Winners in Pow-Wow Contest Asked To Come Forward for Prizes,"Ibid., August 6, 1936, p. 1; Gregory Roberts, "John L. O’Brien, 1911-2007," Seattle Post-Intelligencer, April 22, 2007 (www.newsource.com); Dick Lilly, "O’Brien, in Office Since ’39, Faces Challenge," The Seattle Times, September 6, 1990 (www.newsource.com); 1942 Pow Wow Program, John O’Brien Collection, Box 2, Rainier Valley Historical Society, Seattle; L. Myron Lindblom to Rainier Business Men’s Club, May 11, 1949, John O’Brien Collection, Box 2; Jack Steen to John O’Brien, April 19, 1957, John O’Brien Collection; "Ugh! Him Like Hot Dog," Seattle Star, August 4, 1946; Charles E. Brown, "Rainier’s Summer Pow Wow at the Shore -- Traditional Gathering Celebrated for 57th Year," The Seattle Times, June 30, 1990 (http://www.newsource.com/); Paul Talbert, email to Cassandra Tate, October 28, 2011, in possession of Cassandra Tate, Seattle.
Note: This essay was corrected and revised slightly on October 29, 2011.


Licensing: This essay is licensed under a Creative Commons license that encourages reproduction with attribution. Credit should be given to both HistoryLink.org and to the author, and sources must be included with any reproduction. Click the icon for more info. Please note that this Creative Commons license applies to text only, and not to images. For more information regarding individual photos or images, please contact the source noted in the image credit.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
Major Support for HistoryLink.org Provided By: The State of Washington | Patsy Bullitt Collins | Paul G. Allen Family Foundation | Museum Of History & Industry | 4Culture (King County Lodging Tax Revenue) | City of Seattle | City of Bellevue | City of Tacoma | King County | The Peach Foundation | Microsoft Corporation, Other Public and Private Sponsors and Visitors Like You